Tuyển dụng

1

TUYỂN DỤNG 30 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T7/2019

Form Tuyển dụng HLP

Các trường đánh dấu * là bắt buộc

Họ và tên không được để trống
Email không được để trống
Số điện thoại không được để trống
Vị trí ứng tuyển không được để trống
Trình độ chuyên môn không được để trống

Theo dõi RB Land trên mạng xã hội